CodeIgniter

CodeIgniter. Filip Kočí – filip.koci@post.cz. Osnova. MVC; Příprava; Tvorba ukázkového projektu; Závěr. MVC. MVC. Původně vznikl na desktopech; Oddělení ...
展开查看详情