Win32 i DirectX - Fizyka UMK

DirectDraw – obsługuje grafikę rastrową (bitmapową), następcą jest Direct2D,; Direct3D (D3D) – obsługuje grafikę 3D,; DirectGI – umożliwia bezpośrednią ...
展开查看详情