Primena adaboost algoritma u beinim senzorskim mreama

Primena AdaBoost algoritma u bežičnim senzorskim mrežama. Autor. Đorđe Pešić. Mentor. dr. Veljko Milutinović. Beograd, novembar 2014. Sadržaj. Bežična ...
展开查看详情