ווירטואליזציה של טלפונים חכמים - Webcourse - הטכניון

דוגמה: framebuffer ... 1/1/97. עבודה עם המסך נעשית דרך התקן מסוג framebuffer ... Cells: A Virtual Mobile Smartphone Architecture; Linux Journal: The Linux USB Input ...
展开查看详情