Ενότητα 3 - OpenMP - upatras eclass - Πανεπιστήμιο Πατρών

Εισαγωγή στο προγραμματιστικό μοντέλο OpenMP; Παρουσίαση της βασικής δομής του μοντέλου OpenMP; Ανάλυση βασικών οδηγιών του OpenMP.
展开查看详情