אלגוריתם adaboost - הטכניון

בפרוייקט מומש מודול המבצע התאמה לנתונים באמצעות רגרסיה לינארית וכמו כן מימוש בסביבת outliers ( אלגוריתם RANSAC). נעשה גם שימוש באלגוריתם ADABOOST לצורכי סיווג.
展开查看详情