8. NoSQL - PMF Niš

Apache Cassandra. Cassandra почива на моделу каталога; Основни појмови су: Колона. фамилија колона; Суперколона; фамилија суперколона; Кључ ...
展开查看详情