Hadoop

מערכת הקבצים Distributed Hadoop (HDFS) מטפלת בבעיה זו. ... דוגמאות לפרויקטים משלימים: Hive, HBase, Phoenix, Spark,, Cloudera Impala, Flume, Sqoop, Oozie, ...
展开查看详情