Indukcja enumeracyjna zupełna - Lublin

http://bacon.umcs.lublin.pl/~lukasik. www.filozofia.umcs.lublin. ... Wnioskiem indukcji eliminacyjnej jest jeden nieobalany człon alternatywy (F. Bacon, J. S. Mill).
展开查看详情