1.Ενσύρματη Ευρυζωνική Πρόσβαση-Η xDSL ... - upatras eclass

Ο δρομολογητής με εσωτερικό modem τερματίζει το DSL και διαθέτει PPPoE client ώστε να αποκαταστήσει σύνοδο PPPoE. Πιθανώς και DHCP server με Network ...
展开查看详情