Tärkeä hajauttamisen & automaation kannalta - Talousdemokratia

blockchain.janne@gmail.com ... Tietokantaan voidaan tallentaa tietoa suoraan, mutta… myös toisaalle tallennetun tiedon varmentaminen (proof of existence).
展开查看详情