NPRG051 Pokroilé programování v C++ a C

jak linkovat C a C++ moduly; jak dělat společné C/C++ headery. C++ a cizí C knihovny. jak z C++ volat C knihovny; callback z C knihoven do C++; mandlování, ...
展开查看详情