ECMAScript 6.0

Realizacja aplikacji internetowych. EcmaScript 6. ECMAScript 6.0. Stałe (sam obiekt jest mutowalny). const PI = 3.141593. Zmienne o zasięgu bloku. for (let i = 0 ...
展开查看详情