Towards a Non-2PC Transaction Management in Distributed ...

Towards a Non-2PC Transaction Management in Distributed Database Systems. Qian Lin, Pengfei Chang, Gang Chen, Beng Chin Ooi, Kian-Lee Tan, Zhengkui ...
展开查看详情