Algoritam C4.5 (Darko Tamburic)

C4.5 je DM algoritam za izgradnju stabla odlučivanja; Stablo odlučivanja: Ciljani atribut; Trening skup; Čvor je atribut; Diskretne vrednosti. Glavna pitanja.
展开查看详情