presentatie van het SCALA project… - E-merge

SCALA-project. Programma toetsing en toetsgestuurd leren www.surf.nl/scala. De projectgroep: Patris van Boxel. Janneke van der Hulst. Ineke van den Berg.
展开查看详情