สรุป ประเด็น การ ทำ Firewall

iptables –P FORWARD DROP. Iptables –P OUTPUT DROP. กรณีServerที่ไม่ใช่ GATEWAY. Chain INPUT เปิด เฉพาะ Service ที่ต้องการให้บริการ เช่น. iptables –A ...
展开查看详情