Razvoj Web aplikacija

Apache Ant; Eclipse ... Postavljanje war fajla na server. Ručno kopiranje ili deployment script – ovi. Postavljanje Context root – a. Ažuriranje modula; Uklanjanje ...
展开查看详情