obliczeNIA symbolicznE w MATLABie

w MATLAB'ie. Symbolic Math Toolbox. Anna Tomkowska. Politechnika Koszalińska. Obliczenia symboliczne. Obliczenia możemy wykonywać na liczbach lub na ...
展开查看详情