SQL / MySQL

Databázový server MySQL. Michal Hičák, Vladimír Chudáčik. SQL / MySQL. SQL (Structured Query Language) = štrukturovaný vyhľadávací jazyk; Prístup a ...
展开查看详情