จึงต้องนำโปรโตคอลอื่นมาช่วยคนถ่ายโปรโตคอล PPP อีกทีหนึ่งเพื่อให้สามารถเดินทางข้ามเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่าย IP ได้. ได้แก่ โปรโตคอล PPTP , L2F และ L2TP.

媿魅发布于2018/06/02

注脚

展开查看详情
user picture
Apparently, this user prefers to keep an air of mystery about them.

相关文档