Primena AdaBoost algoritma u bežičnim senzorskim mrežama. Autor. Đorđe Pešić. Mentor. dr. Veljko Milutinović. Beograd, novembar 2014. Sadržaj. Bežična ...

海绵宝宝发布于2018/06/29

注脚

展开查看详情